Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetlerinin başlangıç unsurunu genelde şu ikili oluşturur:

bir arsa ve/veya bir iş fikri.

Firmamız hangi aşamada geliştirme sürecine dahil olursa olsun, öncelikle iş fikri test edilir. Yapılan piyasa araştırması ile fizibilite desteklenir; hedef kitle belirlenir. Hedef kitleye uygun projenin geliştirilmesi sürecine geçilir ve bu doğrultuda elde bir arsa varsa, bu arsanın uygunluğu test edilir. Olumsuz durumda uygun arsa aranır.

Halihazırda bir arsa varsa ve bunun üzerine bir proje geliştirilecekse öncelikle arsa üzerinde en iyi kullanım analizi yapılır. Arsa lokasyonu ve imar durumlarına uygun fonksiyon veya fonksiyonlar belirlenir; gerekli ise imar durumu degişikliğine gidilir.

Geliştirilen yapı; otel, avm gibi ticari bir gayrimenkul ise işletmeci ve kiracılar gibi oyuncular sürece dahil olur. Firmamızın gayrimenkul geliştirmedeki etkin

rolü bu aşamada ön plana çıkar. Resmi mercileri, kurum ve sahışları, ilgili tüm

paydaşları memnun edecek bir çerçeve yaratılır.

Gerekli ön izinler alınıp, finansman modeli belirlendikten sonra hedef kitleye uygun ürün tasarlanarak inşaat sürecine geçilir. Üretim sürecindeki kontrol mekanizmalarıyla üretimin belirlenen kalite, bütçe ve zamanda tamamlanması sağlanır. İskan ve/veya işletme izinleri alınır, önceden belirlenen fizibilite veya iş planı ışıgında satış veya işletme sürecine geçilir. Firmamız, geliştirdiği gayrimenkul projelerinin bir kısmına bizzat yatırım yapmanın yanı sıra arsa sahibi, işletmeci, yatırımcı gibi taraflarla potansiyel işbirligi alternatiflerini de sürekli değerlendirmektedir.