İnşaat Yönetimi

* Planlama ve iş programı oluşturulması

* Aylık ilerleme raporları

* Maliyet ve bütçe kontrolü

* Aylık hak ediş raporlarının hazırlanması

* İlave iş emirlerinin kontrolü

* (Alt-)Yüklenicilerin yönetimi ve koordinasyonu

* Kalite güvencesi

* İş güvenliği ve çevre

* Satın alım paketlerinin ve lojistiğinin planlanması

* Zamanında tamamlama

* Sitemlerin işletmeye alınması, kontrolü ve test etme

* Garanti sürecinde teknik destek